ราคาเพชร RAPAPORT

RAPAPORT Price List คือ ราคากลางของการซื้อขายเพชรทั่วโลก ใช้หน่วยดอลลาร์สหรัฐและราคาต่อกะรัต ตาราง RAPAPORT ของ AVIRA ให้คุณสามารถตรวจสอบราคาเพชรจาก RAPAPORT ทุกขนาด ทําการคํานวณราคาเป็นเงินบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีการปรับราคาล่าสุด สําหรับส่วนลดจาก RAPAPORT ที่จะได้รับอาจไม่เท่ากันในแต่ละเม็ด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ ขนาด, ความสะอาด, สี และปัจจัยอื่นๆ เช่น การเจียระไน, Fluorencence(การเรืองแสง), สัดส่วนสมมาตร, และสถาบันที่เพชรได้รับรองคุณภาพ เป็นต้น สามารถปรึกษากับทีมอวีราได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" 
"รายการเพชรอวีรา"

รับคําปรึกษาคลิกที่นี่

RAPAPORT : (0.30 - 0.39 CT)
RAPAPORT : (0.40 - 0.49 CT)
RAPAPORT : (0.50 - 0.69 CT)
RAPAPORT : (0.70 -0.89 CT)
RAPAPORT : (0.90 - 0.99 CT)
RAPAPORT : (1.00 - 1.49 CT)
RAPAPORT : (1.50 - 1.99 CT)
RAPAPORT : (2.00 - 2.99 CT)
RAPAPORT : (3.00 - 3.99 CT)
RAPAPORT : (4.00 - 4.99 CT)
RAPAPORT : (5.00 - 5.99 CT)