ราคาเพชร AVIRA

อวีรา และนักอัญมณีศาสตร์ คัดสรรเพชรมีใบรับประกันที่ดีที่สุด ที่พร้อมให้คุณนํามาขึ้นตัวเรือน จึงมั่นใจได้ ว่าทุกรายการที่คุณจะเลือกใช้ เป็นเพชรคุณภาพสูง ไม่มี Fluorescence ไร้กังวลเรื่องปั ญหาเพชรติดสี อวีราพร้อมดูแลคุณตั้งแต่การเลือกซื้อเพชร จนได้เป็นเครื่องประดับชิ้นสําคัญสําหรับคุณ  หากต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับทีมอวีราได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับคําปรึกษาฟรี
ราคา ณ ปี 2020 เนื่องจากราคาเพชรมีการเปลี่ยนแปลงตามราคากลางและค่าเงิน โปรดติดต่อสอบถามราคาเพชรปัจจุบันอีกครั้ง

Swipe

ทั้งหมด

มาก - น้อย

D - M

FL - SI2

Execellent - Good

Execellent - Good

Execellent - Good

ทั้งหมด

สูงสุด - ต่ำสุด

0.20
F
VVS1
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
11,600
0.22
F
VVS1
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
12,700
0.23
F
VVS1
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
15,800
0.23
F
VVS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
15,800
0.23
F
VS1
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
14,300
0.24
F
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
13,900
0.31
E
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
18,500
0.32
E
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
19,500
0.33
E
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
19,700
0.33
E
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
19,700
0.34
E
VS2
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
20,300
0.51
G
VS1
Excellent
Excellent
Excellent
GIA
46,800