บทความ
10 อันดับ “โคตรเพชร” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

อันดับ 1 อยู่ที่ "ประเทศไทย" มีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างไปดูกัน